Hej! skoj du hittat hit. Jag skall här försöka ge en kortfattad presentation av mig. Bosatt i Halland, Getinge. född -54. Musiken har varit mitt främsta intresse då jag varit anställd i Regionmusiken samt Länsmusiken, (Musik i Halland) mestadels i Halmstad. På senare år har jag frilansat som fagottist i kombination med mitt urmakeri och jobb som undersköterska. Är dessutom utbildad finsnickare vilket du kan se resultatet av ”Getingklockan” samt Storformatskameran ”Danzone Field 45” som ett flertal av mina svartvita bilder är gjorda med. Fotograferar sedan några år digitalt, nu med Fujifilms system som jag trivs väldigt bra med. Dock kan jag ibland sakna den analoga storformatskamerans möjligheter att styra skärpan och perspektivet. Måste vara ute i naturen och göra mina upptäckter och få utlopp för min kreativa ådra. Jag har nu gått ner i arbetstid vilket ger mig frihet att utöva och utveckla min fotografi, det känns härligt. Tack för att du tog dig tid/Dan Göransson ------------------------------------------------------------- Hey! fun you here. I shall try to give a brief presentation of me. Resident of Halland, Getinge. born -54. Music has been my main concern when I was employed The music of the Regions and the County Music (Music in Halland) mostly in Halmstad. In recent years I have worked as a freelance bassoonist combined Clocks and my job as a nurse. is also trained carpenters which you can see the results of the "Wasp clock" and large format camera "Danzone Field 45" as a number of my black and white images are made with. Photographs few years ago digital, now with Fujifilm's system I really enjoy. However, sometimes I miss the analog large format camera ability to control the focus and perspective. Must outdoors and make my discoveries and an outlet for my creative side. I have now lost work time which gives me freedom to practice and develop my photography, it feels wonderful. Thank you for taking the time / Dan Göransson